Inschrijfformulier New Sport Challenge


Aanvinken welk lidmaatschap je wilt. Minimaal 3 maanden, daarna per maand opzegbaar.
Betaling per periodieke overboeking per eerste van elke maand op
IBAN NL51ABNA0468123679 o.v.v. Voor en Achternaam
Algemene Voorwaarden zijn te vinden op www.newsportchallenge.nl/algemene-voorwaarden.
Privacy Policy

Persoonlijke gegevens van (nieuwe) leden worden door New Sport Challenge met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. New Sport Challenge is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. New Sport Challenge houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.